رستنگاه

با همدستی هنر و ادبیات جهان را زیباتر درک و خلق کنیم

در پی دوستانی همداستانم تا با همدستیِ ادبیات و هنر، داستانی تازه رقم زنیم

بهار اخوت هستم.
نویسنده، شاعر و یک شیفتۀ هنر.
در تلاشم با همدستی ادبیات و هنر، جهانی سرشار از زیبایی خلق کنم.
می‌کوشم تا هم روحم غنی‌تر شود و هم جهان بیرونم.
با معناگرایی و نگاه متمایز جهانی می‌سازم تا آکنده از شورِ مدام باشد.
اینجا هستم تا با همدستی شما همداستانان داستانی تازه بسازم.
دست در دست هم هزاردستانیم برای خلق هزاران داستان نو

خلق جهانی زیباتر با هنر و ادبیات

خواندن

بهترین راه برای غنی و تازه نگه‌داشتن افکار

نوشتن

روشی اثربخش برای تحلیل و ثبت افکار

ساختن

دست‌افزاری برای اجرای خوانده‌ها و نوشته‌ها

ارتباط با من

مشتاق شنیدن از شما هستم.

baharokhovat@gmail.com

اسکرول به بالا