خانه رویاهای بهار

شاعری که به نوشتن عشق می‌ورزد، هنر را زندگی می‌کند و لابه‌لای کتاب‌های عمیق به دنبال راهی برای بهتر زیستن است.

دنیای شاعرها

دنیای شاعرها

‍‍ ‍‍ شعر مقوله ی پیچیده ای است. گاهی فکر می‌کنم، دنیا پیش ازین که شاعر باشم، چقدر پوچ و بی فایده بود. پیش از آن‌که بتوانم دلیل آفرینشم را کشف کنم، پیش از آنکه درکی از این حجم بی پایان عاشقی داشته باشم، دنیا چقدر پست و فرومایه بود! در حیرتم از مردمی کهRead more about دنیای شاعرها[…]

دوستان صمیمی از نظر سنی از شما بزرگ تر هستند یا کوچک تر؟

دوستان صمیمی از نظر سنی از شما بزرگ تر هستند یا کوچک تر؟

‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ✍️بهار اخوت این سوال چالش برانگیز مرا برآن داشت تا به جنبه های بیشتری برای یک دوستانه ی بادوام بیاندیشم. طبیعتا سن در اکثر موارد در انتخاب دوست موثر است، مخصوصا در جوامع در حال پیشرفتی که جهشِ فرهنگی زیادی بین دهه ها وجود دارد. پس شرط سنی چیزی نیست کهRead more about دوستان صمیمی از نظر سنی از شما بزرگ تر هستند یا کوچک تر؟[…]

حوض، ماهی، آگاهی

حوض، ماهی، آگاهی

‍‍ غوطه ور شدم. مثل ماهی میان حوضی از حضورش. مثل تنم، مثل وطنم، انگار جزئی از ساخت و ساحتم شده بود. با او انس گرفته بودم. با کرشمه های گاه عاشقانه و گاه عارفانه اش. با دستگریزی ها و دلربایی‌هایش! در یک کلام اهلی شدم اهلی. اما همان اندازه که عاشق می شدم، همانRead more about حوض، ماهی، آگاهی[…]