خانه رویاهای بهار

شاعری که به نوشتن عشق می‌ورزد، هنر را زندگی می‌کند و لابه‌لای کتاب‌های عمیق به دنبال راهی برای بهتر زیستن است.

دنیای شاعرها

دنیای شاعرها

‍‍ ‍‍ شعر مقوله ی پیچیده ای است. گاهی فکر می‌کنم، دنیا پیش ازین که شاعر باشم، چقدر پوچ و بی فایده بود. پیش از آن‌که بتوانم دلیل آفرینشم را کشف کنم، پیش از آنکه درکی از این حجم بی پایان عاشقی داشته باشم، دنیا چقدر پست و فرومایه بود! در حیرتم از مردمی کهRead more about دنیای شاعرها[…]

حوض، ماهی، آگاهی

حوض، ماهی، آگاهی

‍‍ غوطه ور شدم. مثل ماهی میان حوضی از حضورش. مثل تنم، مثل وطنم، انگار جزئی از ساخت و ساحتم شده بود. با او انس گرفته بودم. با کرشمه های گاه عاشقانه و گاه عارفانه اش. با دستگریزی ها و دلربایی‌هایش! در یک کلام اهلی شدم اهلی. اما همان اندازه که عاشق می شدم، همانRead more about حوض، ماهی، آگاهی[…]