گاهی
اگر دلتنگ بودی
یا سوالی داشتی
برایم نامه‌ای بفرست
از جنس هم‌زبانی
به این نام و نشانی
اسکرول به بالا