دربارۀ من:

بهار اخوت هستم.
نویسنده، شاعر و یک شیفتۀ هنر.
در تلاشم با همدستی ادبیات و هنر، جهانی سرشار از زیبایی خلق کنم.
می‌کوشم تا هم روحم غنی‌تر شود و هم جهان بیرونم.
با معناگرایی و نگاه متمایز جهانی می‌سازم تا آکنده از شورِ مدام باشد.
اینجا هستم تا با همدستی شما همداستانان داستانی تازه بسازم.
دست در دست هم هزاردستانیم برای خلق هزاران داستان نو
 
 

 

اسکرول به بالا