خانه رویاهای بهار

شاعری که به نوشتن عشق می‌ورزد، هنر را زندگی می‌کند و لابه‌لای کتاب‌های عمیق به دنبال راهی برای بهتر زیستن است.

بهترین تجربه زندگی من

بهترین تجربه زندگی من

‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ بهترین زمان، زمانی است که به هیچ چیزِ سطحیِ روزمره فکر نمی‌کنی. ذهنت از تمام عادات و شکایات خالی شده و مثل یک پرنده‌ی آزاد، رها از بندِ دام و دانه به دورترین و ناممکن‌ترین عرصه پا می‌گذارد تا محال‌ترین مخیله اش را ممکن سازد. زمانی که کالبد ِ محدودِ دستRead more about بهترین تجربه زندگی من[…]