خانه رویاهای بهار

شاعری که به نوشتن عشق می‌ورزد، هنر را زندگی می‌کند و لابه‌لای کتاب‌های عمیق به دنبال راهی برای بهتر زیستن است.

دوستان صمیمی از نظر سنی از شما بزرگ تر هستند یا کوچک تر؟

دوستان صمیمی از نظر سنی از شما بزرگ تر هستند یا کوچک تر؟

‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ✍️بهار اخوت این سوال چالش برانگیز مرا برآن داشت تا به جنبه های بیشتری برای یک دوستانه ی بادوام بیاندیشم. طبیعتا سن در اکثر موارد در انتخاب دوست موثر است، مخصوصا در جوامع در حال پیشرفتی که جهشِ فرهنگی زیادی بین دهه ها وجود دارد. پس شرط سنی چیزی نیست کهRead more about دوستان صمیمی از نظر سنی از شما بزرگ تر هستند یا کوچک تر؟[…]